Hotbilden har ändrats

För 20 år sedan gick det inte att motivera mångmiljardbelopp för skyddsmasker eller skyddsrum till medborgarna. Hotbilden var inte densamma som efter kalla kriget. Men nu är läget annorlunda. De geopolitiska konflikterna ökar. Kina och Ryssland hotar USA:s handelshegemoni. Rapporter om ryska desinformationskampanjer, inblandning i europeiska val och stöd till ytterkantspartier från ryskt håll avlöser varandra. (Läs hela artikeln på: http://www.blt.se/ledare/dags-for-ordentlig-ledning-av-totalforsvaret/ )