Krisberedskapen ska stärkas i Sverige – Inrikesministern har tillsatt en utredare

Inrikesminister Mikael Damberg har i veckan fattat beslutet att förordna en utredare i utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Utredningen ska leda till att Sverige får en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap. Vidare ska utredningen föreslå vilka myndigheter som ska få ett särskilt ansvar för krisberedskap och civilt försvar.

 

För mer information:https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/nu-intensifieras-arbetet-med-att-starka-sveriges-beredskap/