Krisberedskapsveckan 2019

Nu börjar det närma sig för ännu en krigsberedskapsvecka som MSB står bakom tillsammans kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer.  Veckan genomförs för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Krisberedskapsveckan 2019 kommer äga rum den 6-12 maj.  Anledningen till att MSB startade den här kampanjen för tre år sedan var på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig.

Läs hela texten på: https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Krisberedskapsveckan-2018/