Skyddsrum på SKYDD 2018

Skyddsrums monter tillsammans Civilförsvarsförbundet

 

Mässan om brand, säkerhet och räddning, Skydd 2018 har gått av stapeln. Vi var på plats tillsammans civilförsvarsförbundet för att uppmärksamma frågan om skyddsrum och krisberedskap i hemmet med hjälp av ett fiktivt skyddsrum.

Mässan pågick mellan 23-25 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö utanför Stockholm. Vi var på plats tillsammans med Civilförsvarsförbundet för att uppmärksamma frågan om skyddsrum i Sverige om krisen eller kriget inträffar. Detta gjordes med hjälp av ett fiktivt skyddsrum. Intresset var stort hos besökarna och över 650 personer testade ”skyddsrummet”. Simulatorn har både vibrationer, ljus och ljudeffekter. Allt för att skapa känslan att sitta instängd i ett skyddsrum om det sker ett beväpnat anfall.

Civilförsvarsförbundet vann pris under Almedalen 2018,Innovativast i Almedalen. Läs mer om det HÄR

 

Broschyrerna fanns på flera språk.

 

-Vårt syfte med detta är dels att få privatpersoner att uppmärksamma frågan om skyddsrum och hemberedskap, men främst politiker och MSB* att ta sitt ansvar. Idag används många av skyddsrummen som förråd på olika sätt. Vad gör vi om krisen plötsligt inträffar? Säger Lars Samuelsson med ett vist bekymmer i rösten.

 

Inuti skyddsrumssimulatorn.

Funderingarna och frågorna var många,”Vart finns närmaste skyddsrum?”, ” Vad finns i ett skyddsrum?”, ”Hur lång tid kan man tillbringa i ett skyddsrum?” Vad borde jag ha hemma i beredskap?”
Allt detta fick besökarna svar på, har du några funderingar finns alla svar HÄR.

*Myndigheten för samhällsskydd och beredskap