Terrorattacker på idrottsarenor ska förhindras

Arbetet mot terrorism flyttar in på idrottsarenorna, där personal ska utbildas för att förbättra säkerheten. Riskidrottsförbundet har därför beslutat att ta hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polisen för att förebygga och försvåra terrorangrepp på idrottsevenemang. Personalen på arenorna ska bli mer medvetna och bättre på att identifiera terrorhot.
– På arenor är det stora hotet på längre sikt inte bengaler utan terrorhandlingar av något slag, säger Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

Enligt Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig på MSB, har den nya satsningen inte att göra med en förhöjd hotbild. Det handlar snarare om en förbättring av det vanliga olycksförebyggande arbetet genom att stärka säkerheten på arenorna.
För mer information, läs:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8mO9kA/terrorattacker-pa-idrottsarenor-ska-forhindras