Vännäs vill riva skyddsrum

Vännäs håller på att utveckla ett nytt centrum och anser att skyddsrumet står i vägen för kommunens nya centrumplan. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är med i förhandlingarna och allt tyder på att de ger avslag.