Vad finns i ett skyddsrum? Hur vet jag vilket skyddsrum jag ska vända mig till? Hur många ryms i ett skyddsrum? Frågorna kring skyddsrum är många och det kan vara svårt att veta vad som gäller.

Idag finns det 65 000 skyddsrum i hela Sverige. Skulle Sverige mötas av ett väpnat angrepp skulle detta ge skydd åt sju miljoner människor, vilket innebär att över tre miljoner människor står helt utan skydd. Trots det är det många som inte vet var närmsta skyddsrum ligger.

Har du funderat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Vilka behov och förutsättningar behöver ni ta hänsyn till?

/

Skyddsrum - Det du behöver veta om skyddsrum och din krisberedskap

Vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem? Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Ett skyddsrum ska kunna ställas iordning för sitt ändamål inom två dygn. När det är fara för krig tillämpas ett beredskapslarm. Larmet består av ljudsignaler i 30 sekunder med 15 sekunders uppehåll. När larmet tjuter ska man lyssna på radion, snabbt ordna så att man kan lämna sin bostad, undvika att använda sin telefon timmarna efter larmet och ta reda på var närmaste skyddsrum finns och hjälpa till att ställa i ordning det.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

  • MSB kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.
  • Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.
  • Skyddsprodukter AB ger dig gratis rådgivning runt produkter och åtgärder om du behöver  åtgärda något eller har haft en kontroll och de funnit brister.Ring 040-94 40 30 eller maila på  info@skyddsrum.eu