Avveckling av skyddsrum

Det är MSB som tar beslutet om ett skyddsrum ska avvecklas. Fastighetsägaren kan även ansöka om att avveckla hela eller delar av ett skyddsrum om särskilda skäl finns. Här kan du läsa mer om hur avvecklingen av skyddsrum går till.

För att avveckla ett skyddsrum måste det finnas särskilda skäl. Om ägaren till en fastighet önskar att avveckla ett skyddsrum så måste man ansöka om detta hos MSB. Det kan även krävas ett utlåtande från en skyddsrumssakkunnig. Om MSB sedan tillåter avvecklingen av skyddsrummet så är det fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort all skyddsutrustning från skyddsrummet och även ta ner skylten som anger att det är ett skyddsrum.

Sedan är det en skyddsrumssakkunnig som måste göra en avvecklingsbesiktning om hela skyddsrummet ska avvecklas. Avvecklingsbesiktningen bekostas av fastighetsägaren. Själva bedömningen av avvecklingen kan man läsa mer om handboken SR 15.