Köpa eller sälja fastighet med skyddsrum

Köpa fastighet med skyddsrum

För dig som står i begrepp att köpa fastighet är det väl investerad tid att ta reda på om fastigheten har skyddsrum. Detta gör du lättast genom att skriva till MSB och helt enkelt uppge adressen till fastigheten och fråga om fastigheten innehåller skyddsrum. Svar brukar ges inom någon dag.

Om det inte finns skyddsrum kan affären löpa på som vilken annan fastighetsaffär som helst. Om det däremot finns skyddsrum så bör du låta en skyddsrumssakkunnig undersöka i vilket skick det är. Med ägarskapet följer också ansvaret för skyddsrummets skyddsförmåga. Om någon genom åren gjort otillåtna åtgärder kommer du som ägare att bli skyldig att återställa skyddsförmågan när – inte om – detta upptäcks vid skyddsrumskontroll.

Sälja fastighet med skyddsrum

I och med att man säljer av en fastighet med skyddsrum så övergår ansvaret för underhåll av skyddsrummet till den nya ägaren. Vid försäljning av en fastighet med skyddsrum så rekommenderas det att du anlitar en skyddsrumssakkunnig för att utföra en överlåtelsebesiktning av rummet.