Hitta ditt närmaste skyddsrum

Idag finns det 65 000 skyddsrum i hela Sverige. Om kriget kommer eller om Sverige skulle mötas av ett väpnat angrepp av något slag skulle detta ge skydd åt sju miljoner människor, vilket innebär att över tre miljoner människor står helt utan skydd. Trots att befolkningen har ökat med över en miljon människor de senaste 15 åren har det inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan dess. Vissa skyddsrum har även avvecklats eller omvandlats då andra samhällsintressen vägt tyngre och många av de skyddsrum som finns kvar tenderar att ligga på fel plats i förhållande till de behov som finns i dagsläget. Hitta ditt närmaste skyddsrum med hjälp av kartlänken nedan.

Hitta skyddsrum