Vanliga frågor och svar om skyddsrum

Var finns skyddsrum?

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Hitta ditt närmaste skyddsrum här.

När ska skyddsrum användas?

I händelse av krig.

Vem kan använda skyddsrum?

Skyddsrum är för hela civilbefolkningen

Hur vet jag hur ett skyddsrum ser ut?

Alla skyddsrum har en skyddsrumsskylt på husfasaden.

Om det inte finns något skyddsrum i min fastighet, var ska jag vända mig då?

Ta dig till det skyddsrum som ligger närmast var du befinner dig.

Hur många skyddsrum finns det i Sverige?

Det finns ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige.

Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus?

Det är respektive fastighetsägare som har ansvar för underhåll av skyddsrum. Om det visar sig att skyddsrumet har brister så är det ägaren av fastigheten har ansvaret att åtgärda detta.

Skyddsrummet i mitt hus verkar vara ett cykelförråd, får det vara det?

Ja, i fredstid får skyddsrum användas till andra ändamål under vissa förutsättningar. Cykel- och lägenhetsförråd i skyddsrum är vanligt.

Tillhör jag något speciellt skyddsrum?

Nej, i kris tar du dig till det skyddsrum som ligger dig närmast.

Hur länge kan man vistas i ett skyddsrum?

Skyddsrummen är konstruerade för att personer ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Finns det tillräckligt med skyddsrum för alla invånare i Sverige?

De cirka 65 000 skyddsrum som finns i landet har plats för sju miljoner människor och Sveriges nuvarande befolkningsmängd är strax över tio miljoner människor.

Hur lång tid får det ta att ställa i ordning ett skyddsrum?

Iordningställandet av ett skyddsrum får ta max två dygn.

Vem är det som iordningställer skyddsrummet om behovet finns?

I första hand är det fastighetsägarens eller en representant för denna som har ansvaret för att ställa i ordning skyddsrummet.

Vem bestämmer om det ska byggas nya skyddsrum?

Det är regering och riksdag som bedömer om eventuella nyproduktioner av skyddsrum är nödvändiga.

Hur många personer ryms i ett skyddsrum?

Den yta som är beräknas per person i ett skyddsrum är 0,75 kvm. Då storleken på ett skyddsrum varierar så varierar det även hur många personer som får plats i ett skyddsrum.

Vad finns i ett skyddsrum?

I ett skyddsrum finns det vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter.

Får jag ta med mitt husdjur till ett skyddsrum?

Nej, inga husdjur får tas med till ett skyddsrum på grund av allergirisken.

Vem gör besiktningar av skyddsrum?

Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för kontroll av skyddsrum. Sedan är det certifierade skyddsrumssakkunniga som genomför kontrollen på uppdrag av MSB.